Thành lập công ty TNHH cần những gì tại Tphcm

Thành lập công ty TNHH cần những gì tại Tphcm

Tháng Tám 20, 2020
Thành lập công ty TNHH cần những gì tại Tphcm? công ty TNHH (Trách nghiệm hữu hạn) là mẫu hình tổ chức sở hữu tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối có các chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân, chủ nhân đơn vị là thể nhân mang các bổn...