THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200

THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200

Tháng Bảy 3, 2021
Thép Sáng Chinh chuyên cung cấp thép U200, Thép hình U200 theo tiêu chuẩn A36, SS400…bao gồm U200x69x5.4x12m, U200x71x6.5x12m,U200x75x8.5x12m, U200x75x9x12m, U200x76x5.2x12m, U200x80x7.5x11x12m. ĐẶC ĐIỂM THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200 Thép hình U200 là một loại thép kết cấu với đặc trưng mặt cắt của nó theo chiều...